Організаційний комітет

Голова організаційного комітету:
Чубай В.М. – к.е.н., доцент, доцент кафедри обліку та аналізу, голова Ради молодих вчених ІНЕМ Національного університету «Львівська політехніка».
Заступник голови організаційного комітету:
Мрихіна О.Б. – к.е.н., доцент, доцент кафедри економіки підприємства та інвестицій Національного університету «Львівська політехніка».
Секретар організаційного комітету:
Кулиняк І.Я. – к.е.н., доцент, доцент кафедри менеджменту організацій Національного університету «Львівська політехніка».
Члени організаційного комітету:
Безус Р.М. –  к.е.н., доцент, доцент кафедри фінансів Дніпропетровського державного аграрно-економічного університету, голова РМВ Дніпропетровської області;
Вяткін П.С. – к.е.н., доцент кафедри економіки та управління, голова РМВ Черкаського державного технологічного університету;
Данько Ю.І. – к.е.н., доцент, завідувач науково-дослідної частини, голова РМВ Сумського національного аграрного університету;
Дорошенко О.О. – к.е.н., доцент кафедри обліку і аудиту, голова РМВ Національного університету водного господарства та природокористування;
Кращенко Ю.П. – к.пед.н., заступник декана з наукової роботи Полтавського національного педагогічного університету ім. В.Г. Короленка, голова РМУ при Міністерстві освіти і науки України;
Кривич Я.М. – к.е.н., старший викладач кафедри банківської справи, голова РМВ ДВНЗ «Українська академія банківської справи НБУ»;
Лайко О.І. – к.е.н., старший науковий співробітник, докторант, голова РМВ Інституту проблем ринку та економіко-екологічних досліджень НАН України, член президії Одеської обласної РМВ;
Маршалок Т.Я. – к.е.н., доцент, доцент кафедри податків та фіскальної політики, голова РМВ Тернопільського національного економічного університету
Пелехатий А.О. – к.е.н., молодший науковий співробітник відділу регіональної фінансової політики, голова РМВ ДУ «Інститут регіональних досліджень імені М.І. Долішнього НАН України»;
Стефінін В.В. – к.е.н., доцент кафедри теоретичної і прикладної економіки, голова Ради з НДР студентів, аспірантів і молодих вчених Прикарпатського національного університету ім. В. Стефаника;
Чаговець Л.О. – к.е.н., доцент кафедри економічної кібернетики, голова РМУ Харківського національного економічного університету ім. С. Кузнеця;
Шашко О.О. – старший викладач кафедри економічної інформатики і математичної економіки, заступник голови РМУ Білоруського державного університету (Республіка Білорусь);
Молоді вчені Інституту економіки і менеджменту Національного університету “Львівська політехніка”:
Беcпалюк Х.М. – к.е.н., асистент кафедри менеджменту організацій Національного університету “Львівська політехніка”;
Височан О.С. – к.е.н., доцент, доцент кафедри обліку та аналізу Національного університету «Львівська політехніка»;
Гик В.В. – аспірант кафедри обліку та аналізу Національного університету “Львівська політехніка”;
Дзюбіна К.О. – старший викладач кафедри зовнішньоекономічної та митної діяльності Національного університету “Львівська політехніка”;
Кулиняк Ю.І. – асистент кафедри обліку та аналізу Національного університету “Львівська політехніка”;
Кривецький І.О. – аспірант кафедри фінансів Національного університету “Львівська політехніка”;
Ладнюк В.Я. – аспірант кафедри обліку та аналізу Національного університету “Львівська політехніка”;
Лущак Н.С. – асистент кафедри менеджменту організацій Національного університету “Львівська політехніка”;
Мельник Н.В. – асистент кафедри обліку та аналізу Національного університету “Львівська політехніка”;
Мужеляк М.М. – асистент кафедри фінансів Національного університету “Львівська політехніка”;
Найчук-Хрущ М.Б. – к.е.н., доцент, доцент кафедри менеджменту і міжнародного підприємництва Національного університету “Львівська політехніка”;
Панченко А.В. – к.е.н., доцент, доцент кафедри економіки підприємств та інвестицій Національного університету “Львівська політехніка”;
Познякова О.І. – асистент кафедри фінансів Національного університету “Львівська політехніка”;
Процак К.В. – к.е.н., доцент, доцент кафедри менеджменту організацій Національного університету “Львівська політехніка”;
Рябкова О.В. – аспірант кафедри обліку та аналізу Національного університету “Львівська політехніка”;
Швецова М.Б. – к.е.н., доцент кафедри теоретичної та прикладної економіки Національного університету “Львівська політехніка”.