ІІІ МНПІКМУ (23–24.04.2019)

Матеріали ІIІ Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції молодих учених

 

ІІІ Міжнародна науково-практична інтернет-конференція молодих учених

«Економічний розвиток держави, регіонів і підприємств: проблеми та перспективи»

(23–24 квітня 2019 р., Україна, м. Львів)

ШАНОВНІ КОЛЕГИ!

Запрошуємо Вас взяти участь у ІІІ Міжнародній науково-практичній інтернет-конференції молодих учених «Економічний розвиток держави, регіонів і підприємств: проблеми та перспективи», яка відбудеться 23-24 квітня 2019 р. в Навчально-науковому інституті економіки і менеджменту Національного університету «Львівська політехніка».
До участі в конференції запрошуються молоді вчені віком до 35 років (принаймні один із авторів повинен відповідати цьому критерію), серед яких викладачі навчальних закладів, наукові співробітники, аспіранти, докторанти тощо, а також фахівці у сфері економіки і управління, які працюють на підприємствах, в організаціях та установах, представники органів місцевого самоврядування та державних органів влади, що займаються вирішенням проблем економічного розвитку, магістри.

СЕКЦІЇ РОБОТИ КОНФЕРЕНЦІЇ:

  • Проблеми і перспективи економічного розвитку України в умовах євроінтеграції;
  • Вплив зовнішніх і внутрішніх чинників на економічний розвиток регіонів;
  • Комплексне забезпечення економічного розвитку підприємств;
  • Стратегічне управління інноваційним розвитком на макро- і мікрорівні;
  • Збалансований розвиток економіки України: соціально-правовий, екологічний та інші аспекти.

 

ДЛЯ УЧАСТІ В КОНФЕРЕНЦІЇ НЕОБХІДНО:

До 12 квітня 2019 р. заповнити реєстраційну заявку на участь у конференції та надіслати тези доповіді і сканований оригінал документа про оплату оргвнеску на електронну адресу оргкомітету conf-rmv-inem@ukr.net, вказавши в темі повідомлення “Тези: прізвище та ініціали учасника”.

23-24 квітня 2019 р. на інтернет-форумі (www.inem.lviv.ua/forum) учасники конференції обговорюватимуть порушені проблеми економічного розвитку держави, регіонів та підприємств і відбуватиметься наукова дискусія про напрями їх подолання. Для цього необхідно попередньо зареєструватися на форумі.

ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ ТЕЗ ДОПОВІДІ:

Обсяг тез доповіді – 1-2 сторінки, шрифт – 12, інтервал – 1, відступ – 1 см, шрифт – Times New Roman. Формат аркушів А4 (210 х 297 мм). Відступи: з лівого боку – 3 см, з інших боків – 2 см. Номери сторінок не проставляйте.

Важливо! Список джерел оформляється відповідно до існуючих стандартів бібліографічного опису (ДСТУ 8302:2015). Посилання в тексті на літературу подається в квадратних дужках, наприклад: [3, с. 10].

Використання ілюстративних матеріалів в тезах повинно бути мінімальним. Всі рисунки повинні бути згруповані як єдиний об’єкт.

Відповідальність за зміст та оформлення матеріалів несуть автори. Оргкомітет залишає за собою право часткового редагування або відхилення матеріалу, що не відповідає вимогам.
Тези студентів приймаються тільки у співавторстві з науковим керівником.

ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ ВНЕСОК:

За включення тез доповідей у збірник матеріалів конференції учасники з України сплачують організаційний внесок в сумі 70 грн. (збірник матеріалів конференції буде виданий в електронній формі до початку роботи конференції).

Для іноземних учасників опублікування тез безкоштовно.

Організаційний внесок надсилати на карту Приватбанку 5168 7573 2804 2553 Кулиняк Ігор Ярославович.

РОБОЧІ МОВИ КОНФЕРЕНЦІЇ: українська, польська та англійська мови.

КОНТАКТНА ІНФОРМАЦІЯ:
Докладніше про конференцію можна дізнатися у секретаря організаційного комітету Бондаренко Лідії Петрівни.

Контактний телефон: 097-653-61-96
Електронна пошта оргкомітету: conf-rmv-inem@ukr.net
Електронна пошта НТСА ІНЕМ: rmv.inem@lpnu.ua

Інформаційний лист: DOC та PDF