4. Стратегічне управління інноваційним розвитком на макро- і мікрорівні