Програмний комітет

Голова програмного комітету:
Бобало Ю.Я. – д.т.н., професор, ректор Національного університету «Львівська політехніка»
Заступники голови програмного комітету:
Чухрай Н.І. – д.е.н., професор, проректор з наукової роботи Національного університету «Львівська політехніка»;
Кузьмін О.Є. – д.е.н., професор, директор НН Інституту економіки і менеджменту Національного університету «Львівська політехніка», академік Академії економічних наук України, Заслужений працівник народної освіти України.
Секретар програмного комітету:
Коваль З.О. – к.е.н., доцент, доцент кафедри обліку та аналізу Національного університету «Львівська політехніка»;
Члени програмного комітету:
Алєксєєв І.В. – д.е.н., професор, заступник директора НН Інституту економіки і менеджменту Національного університету «Львівська політехніка», завідувач кафедри фінансів;
Борсекова К. –  PhD, Ing., декан інституту економічних наук Університету Матея Бела (Республіка Словаччина);
Загородній А.Г. – к.е.н., професор, завідувач кафедри обліку та аналізу Національного університету «Львівська політехніка»;
Захарчин Г.М. – д.е.н., професор, завідувач кафедри менеджменту персоналу та адміністрування Національного університету «Львівська політехніка»;
Карий О.І. – д.е.н., доцент, в. о. завідувача кафедри менеджменту організацій Національного університету «Львівська політехніка»;
Козик В.В. – к.е.н., професор, завідувач кафедри економіки підприємства та інвестицій Національного університету «Львівська політехніка»;
Крикавський Є.В. – д.е.н., професор, завідувач кафедри маркетингу і логістики Національного університету «Львівська політехніка»;
Копчевська К. – PhD, професор кафедри державного сектора економіки Факультету економічних наук Варшавського університету (Республіка Польща);
Коцюба Д. –  PhD, керівник Центру інновацій та комерціалізації досліджень Факультету політики просторового планування Університету Марії Кюрі-Складовської (Республіка Польща);
Мельник О.Г. – д.е.н., професор, завідувач кафедри зовнішньоекономічної та митної діяльності Національного університету «Львівська політехніка»;
Мискін Ю.І. – к.е.н., доцент, заступник декана обліково-економічного факультету з наукової роботи та міжнародних зв’язків, голова Ради молодих вчених Національного університету державної податкової служби України;
Поплавська Ж.В. – д.е.н., професор, завідувач кафедри теоретичної та прикладної економіки Національного університету «Львівська політехніка»;
Попова О.Ю. – д.е.н., професор, професор кафедри економіки підприємства ННІ «Вища школа економіки та менеджменту» Донецького національного технічного університету;
Пшигодські З. – PhD, професор кафедри регіональної економіки та довкілля Економіко-соціологічного відділу Лодзького університету (Республіка Польща);
Соколовіч М. – PhD, професор кафедри регіональної економіки та довкілля Економіко-соціологічного відділу Лодзького університету (Республіка Польща);
Тодоров О. – PhD, професор кафедри міжнародних економічних відносин Факультету менеджменту Університету економіки м. Варна (Республіка Болгарія);
Урамова М. –  PhD, Ing., професор кафедри економіки Факультету економіки Університету Матея Бели м. Банська Бистриця (Республіка Словаччина);
Шкутько О.М. – к.е.н., доцент, доцент кафедри світової економіки Білоруського державного економічного університету (Республіка Білорусь).