Секції

1. Проблеми і перспективи економічного розвитку України в умовах Євроінтеграції;

2. Вплив зовнішніх і внутрішніх чинників на економічний розвиток регіонів;

3. Комплексне забезпечення економічного розвитку підприємств;

4. Стратегічне управління інноваційним розвитком на макро- і мікрорівні;

5. Збалансований розвиток економіки України: соціально-правовий, екологічний та інші аспекти.