Організатори

Міністерство освіти і науки України

Національний університет «Львівська політехніка»

НН Інститут економіки та менеджменту

Рада молодих вчених ІНЕМ

Лодзький університет (Польща)

Університет економіки м. Варна (Болгарія)

Університет Матея Бели (Словаччина)

Білоруський державний університет (Білорусь)

Рада молодих учених при Міністерстві освіти і науки України

Рада молодих вчених Дніпропетровської області

Одеська обласна Рада молодих вчених

Рада молодих учених Харківського національного економічного університету ім. С. Кузнеця

Рада молодих вчених Національного університету державної податкової служби України

Рада молодих вчених Сумського національного аграрного університету

Рада молодих вчених Національного університету водного господарства та природокористування

Рада молодих вчених Інституту проблем ринку та економіко-екологічних досліджень НАН України

Рада молодих вчених Черкаського державного технологічного університету

Рада молодих вчених ДВНЗ «Українська академія банківської справи НБУ»

Рада з науково-дослідної роботи студентів, аспірантів і молодих вчених Прикарпатського національного університету ім. В. Стефаника

Рада молодих вчених Інституту регіональних досліджень

Рада молодих вчених Тернопільського національного економічного університету

Науково-аналітичний журнал "Наша перспектива"