CONF_NTSA_2021

IV Міжнародна науково-практична інтернет-конференція молодих вчених

“Економічний розвиток держави, регіонів та підприємств: проблеми та перспективи”

28-29 квітня 2021

 ШАНОВНІ КОЛЕГИ!

Наукове товариство студентів, аспірантів, докторантів і молодих вчених ІНЕМ запрошує до участі у ІV міжнародній науково-практичній інтернет-конференції молодих вчених «Економічний розвиток держави, регіонів і підприємств: проблеми та перспективи», яка відбудеться 28-29 квітня 2021 р. на базі Національного університету «Львівська політехніка».

До участі в конференції запрошуються молоді вчені віком до 35 років (принаймні один із авторів повинен відповідати цьому критерію; для докторів наук і докторантів – до 40 років), серед яких викладачі навчальних закладів, наукові співробітники, аспіранти, докторанти тощо, а також фахівці у сфері економіки і управління, які працюють на підприємствах, в організаціях та установах, представники органів місцевого самоврядування та державних органів влади, що займаються вирішенням проблем економічного розвитку, магістри.

Секції роботи конференції:

  1. Проблеми і перспективи економічного розвитку України в умовах євроінтеграції;
  2. Вплив зовнішніх і внутрішніх чинників на економічний розвиток регіонів;
  3. Комплексне забезпечення економічного розвитку підприємств;
  4. Стратегічне управління інноваційним розвитком на макро- і мікрорівні;
  5. Збалансований розвиток економіки України: соціально-правовий, екологічний та інші аспекти.

Вимоги до оформлення тез доповідей:

Обсяг тез доповіді – 1-2 сторінки, шрифт – 12, інтервал – 1, відступ – 1 см, шрифт – Times New Roman. Формат аркушів А4 (210 х 297 мм). Відступи: з лівого боку – 3 см, з інших боків – 2 см. Важливо! Список джерел оформляється відповідно до існуючих стандартів бібліографічного опису (ДСТУ 8302:2015). Посилання в тексті на літературу подається в квадратних дужках, наприклад: [3, с. 10]. Використання ілюстративних матеріалів в тезах повинно бути мінімальним.

Відповідальність за зміст та оформлення матеріалів несуть автори. Оргкомітет залишає за собою право часткового редагування або відхилення матеріалу, що не відповідає вимогам.

Тези студентів приймаються тільки у співавторстві з науковим керівником.

Робочі мови конференції: українська, англійська, польська.

Кінцевий термін подачі тез доповідей: 25 квітня 2021.

Для участі у конференції необхідно заповнити коротку гугл-форму за посиланням https://forms.gle/86WWG4wrjE2MGJDx9 та надіслати тези доповідей на електронну скриньку conf.ntsa.nulp@gmail.com.

Участь у конференції безкоштовна. За результатами конференції учасникам буде надіслано електронну копію матеріалів конференції та сертифікат про участь (за бажанням у паперовій формі).

КОНТАКТНА ІНФОРМАЦІЯ

Якщо у Вас виникли будь-які запитання звертайтеся на електронну скриньку:

 conf.ntsa.nulp@gmail.com та за телефоном +380634792425.

Сайт конференції: http://science.inem.lviv.ua

 

Інформаційний лист: DOC

Comments are closed.